دبستان پیوند

شرایط پیش ثبت نام
سند تحول مدارس هوشمند
کادر مدرسه شما

وبسایت جدید مدرسه پیوند

پیش دبستان و دبستان دخترانه غیر دولتی پیوند

( دوربانه - هوشمند )

1-درباره ما:

1-این مرکز خانه ی بازی و شادی دانش آموزان است.

2-این جا دانش آموزان و مربیان در کنار هم زندگی می کنند.آن ها زندگی کردن را در هم زیستی با دیگران و اتکای به خود به طور هم زمان تجربه می کنند و از یکدیگر می آموزند.

3-در این مرکز سعی شده است تا فرصت هایی برای رشد همه جانبه ی دانش آموزان فراهم باشد.

4-این جا دانش آموزان آزادند و در برابر فعالیت های متنوع و تجارب تازه،انتخاب کردن را تمرین می کنند.

5-در این جا دانش آموزان بر اساس انگیزه ای درونی که خداوند در وجودشان به ودیعه گذاشته است فعالیت می کنند.

6-در این جا شرایط به گونه ای مهیا گردیده است تا دانش آموزان بتوانند یادگیری را تجربه کنند.باشد...

ادامه ...
وبسایت جدید مدرسه پیوند

اخبار

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر