اهدای کتاب قرآن به دانش آموزان در مراسم جشن قرآن

جشن آب کلاس اول

نمایش چرخه آب کلاس سعدی

شعر بابا برای تدریس نشانه ب. آموزش کلمه بابا

 

مسابقه ماست خوری برای تدریس نشانه "ت"

 

شعر نشانه "او"

بچه ها نان درست کردن برای تدریس نشانه "ن"

درس علوم: بخش موجودات زنده

دخترای گلمون عکس های خودشون رو آوردن

آموزش چوب خط

ازمایش علوم بخش گیاهان 

دانه های کاشته شده توسط بچه ها برای علوم بخش گیاهان

زنگ علوم : اجزاي گياهان را با دقت مي بينيم.

تمرين تركيبات نشانه هاي فارسي با نشانه هاي دست ساز

اهداي هديه توسط آترینا به مناسبت يادگيري نام آترینا

پذيرايي از بچه ها با آش رشته به مناسبت آموزش نشانه. ش. 

اهداي شيريني و هديه به مناسبت ياد گرفتن نام سارا

اهداي هديه توسط ترمه مير واحدي به مناسبت يادگيري نام ترمه

امروز ۲۱ دی جشن اسم آتنا جان

تدریس ای مخفی

امروز ۲۲ دی جشن اسم ستایش جان

کلاس،سعدی امروز ۲۳ دی جشن اسم آیسان جان

کلاس،سعدی امروز 24 دی جشن اسم نادیا جان

بازي رياضي : ساختن عبارت هاي جمع با كمك ابزار 
دخترانم تعدادي چينه يا دومينو را روي زمين مي ريزند براي تعدادي كه داخل صفحه سفيد و خارج صفحه سفيد مي افتد عبارت جمع مي نويسند

کار با چینه اموزش جمع و تفریق و ساخت الگو

25 دی ماه جشن اسم آرنیکا جان

درس علوم: آشنایی با ابزارها

عكس ها مربوط  به جشن يادگيري نام آوا دادو

روز چهارشنبه ۲ بهمن اردوی سینما

جشن اسم پرنیا جان کلاس سعدی

برترین ها و پیشرفت های تحصیلی