اسامی دانش آموزان شرکت کننده در آزمون آنلاین 99/9/27  

نمایش  کارتون یک سبد سیب و نقد آن توسط دانش آموزان 

متولدین آذر ماه 

برترین ها 

جلسه تقویت مهارت  سواد خواندن (پرلز)با داستان موشهای وارئنه 

نقد ادبی کتاب شازده کوچولو 

 

 

رحلت پیامبر اکرم ( ص) و حضرت امام حسن مجتبی ( ع ) و امام رضا ( ع ) 

گرامی داشت یوم الله 13 آبان 

 متولدین مهر ماه 

گزارش بازگشایی مدارس