مشاوره

همدلی با کودکان

زمانی کودک هیجانات خود را می شناسد که نام آنها را بداند. همدلی و آرامش دادن به کودک زمانی که گریه می کند ضروری است، اگر فرزند شما برای درخواستی گریه و پافشاری می کند شما می توانید با درآغوش کشیدن کودک و درک همدلانه، او را یاری کنید و با گفتن این جمله که "می دانم ناراحتی و دلت می خواهد گریه کنی، من تو را می فهمم ولی آن چیزی که می خواهی را نمی توانی داشته باشی. وقتی گریه هایت تمام شد می توانی بیایی پیش من تا با هم حرف بزنیم" (با صمیمت و محبت بیان شود)

برای همدلی با فرزندمان جلوی کودک نشسته و هم قد او می شویم و دستانش را می گیریم و در چشمانش نگاه می کنیم.

هیجان خشم در کودکان

خشم حالت برانگیختگی و هیجان شدید در هنگام رو به رو شدن با محرک های نامناسب محیطی است و احساسی است که همه بچه ها به نوعی آن را تجربه می کنند.

مواردی که باعث خشم در کودکان می شود از این قرار است:

 1. تجاوز به مالکیت کودکان
 2. حمله و آزار کلامی مانند مسخره کردن، تحقیر کردن
 3. حمله فیزیکی مثل هل دادن، فشار دادن
 4. طرد کردن
 5. اصرار و پافشاری برای انجام کاری

آنچه که کودکان باید در رابطه با احساس خشم خود بیاموزند شامل موارد زیر می باشد:

 1. تشخیص احساس خشم در خود و دیگری
 2. آموختن اینکه چگونه تکانه های خشم خود را کنترل کنند
 3. آموختن روش های خود آرام سازی
 4. بیان و انتقال خشم به یک روش مثبت
 5. آموختن مهارت های حل مسئله
 6. آموختن اینکه چگونه خود را از یک موقعیت تهاجمی و پرخاشگرانه خارج کنند.