ورزش صبحگاهی:

دستا رو بریم بالا           دست میزنیم ما حالا            یک و دو و سه و نیم           گردن رو می چرخونیم

دستا رو بریم بالا           دست میزنیم ما حالا            یک و دو و سه و نیم           شانه رو می چرخونیم

دستا رو بریم بالا           دست میزنیم ما حالا            یک و دو و سه و نیم           مچ دست رو می چرخونیم

دستا رو بریم بالا           دست میزنیم ما حالا            یک و دو و سه و نیم           کمر رو می چرخونیم

ورزش صبحگاهی

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes
Eyes and ears and mouth and nose
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes

Touch your eyes, touch your ears touch, your mouth, touch your nose
touch your knees, touch your toes
great job!

head, shoulders song

کادرستی با موضوع آشنایی و بزرگداشت روز آتش نشان

جشن به مناسبت روز جهانی کودک