مسابقه مجلات رشد

دانش آموزان عزیز، با سلام و احترام به اطلاع می رساند دومین مرحله ی مسابقه مجلات رشد با هدف پرلز، مطابق تقویم اجرایی یکشنبه مورخ 98/11/20 برگزار خواهد شد.

مسابقه مجلات رشد