اطلاعیه سی و نهمین جشنواره مسابقات فرهنگی -هنری

.