اهدا کارت تبریک به  دانش آموزان به مناسبت سال نو

اهدا کارت تبریک ،یاد بود سال تحصیلی 98 ـ  1397 به دانش آموزان به مناسبت سال نو

به مناسبت فرا رسیدن سال نو مدرسه پیوند کارت تبریک به دانش آموزان مدرسه اهداء کرد.

گزارش تصویری