افتخار آفرین مسابقات مشاعره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

دانش آموز یگانه قاسمی موفق به کسب مقام برتر در مسابقات مشاعره سطح  آموزش و پرورش منطقه 5 تهران شد.

دانش آموز یگانه قاسمی موفق به کسب مقام برتر  در مسابقات مشاعره سطح آموزش و پرورش منطقه 5 تهران شد.

گزارش تصویری