تشکیل جلسه ی انجمن اولیا و مربیان در 25 اسفند ماه

جلسه ی انجمن اولیا و مربیان در 25 اسفند ماه برگزار شد.

گزارش تصویری