افتخار آفرینان طرح های نویسنده کوچک و فعالیت های نوروزی

دانش آموزان هلیا واهبی در طرح نویسنده کوچک،اندیشمند فردا و روناک اقدم در طرح عیدانه موفق به کسب رتبه برتر در سطح آموزش و پرورش منطقه 5 تهران شدند.