بدرقه نوگلان پیش دبستانی برای برگزاری جشن غنچه ها

نوگلان پیش دبستانی مدرسه پیوند پس از رد شدن شدن از زیر قرآن برای اجرای جشن غنچه ها به سالن آمفی تئاتر بدرقه شدند.

گزارش تصویری