ثبت نام کتب درسی

ثبت نام کتب درسی سال تحصیلی 99-98 انجام شد.

قابل توجه اولیای گرامی

ثبت نام کتب درسی سال تحصیلی 99-98 توسط مدرسه از طریق سامانه سناد انجام شده است.بدینوسیله اولیای عزیز نیاز به فعالیت و ثبت نام  در این زمینه ندارند.