برگزاری جشن غنچه ها

جشن غنچه های نوآموزان پیش دبستانی برگزار شد.

روز یکشنبه مورخ 29 اردیبهشت ماه جشن غنچه های پیش دبستانی در سالن سرای محله برگزار شد.این جشن با خواندن قران توسط نوآموزان و سرود ملی،خوش آمد گویی موسس مدرسه و مربی و خواندن سرود خوش آمد گویی توسط نوآموزان آغاز شد.در ادامه اجرای نمایش عروسکی،پذیرایی از نوآموزان،اجرای سرود پرچم ایران،اجرای شعر خداحافظ توسط نوآموزان و جشن کیک و همچنین اهداء لوح از طرف موسس مدرسه سرکار خانم قراچورلو انجام شد.جشن با خواندن دکلمه توسط مربی و تحویل پوشه کار و کارنمای پیشرفت نوآموزان به اولیاء پایان یافت.

گزارش تصویری