برگزاری جشن الفبا

جشن الفبای دانش آموزان پایه اول برگزار شد.

جشن الفبای دانش آموزان پایه اول روز دوشنبه مورخ 30 اردیبهشت ماه در سالن سرای محله برگزار شد.این جشن به مناسبت پایان سال اول ابتدایی و آموختن الفبای فارسی برگزار شد.

گزارش تصویری