آغاز ثبت نام پایگاه تابستانه

ثبت نام پایگاه تابستانه ی مدرسه آغاز شد.علاقمندان برای ثبت نام فرزندان خود می توانند می توانند به صورت حضوری به مدرسه مراجعه نمایند.