دعوتنامه جشن شکوفه ها

به این وسیله از شما دعوت می شود تا در جشن دانش آموز عزیزمان که در روز یکشنبه 98/6/31 ساعت 10 الی 11:30 در دبستان پیوند برگزار می شود شرکت فرمایید.

با سلام و احترام، به این وسیله از شما دعوت می شود تا در جشن دانش آموز عزیزمان که در روز یکشنبه 98/6/31 ساعت 10 الی 11:30 در دبستان پیوند برگزار می شود شرکت فرمایید.

گزارش تصویری