بازگشایی مدرسه

باز آمد بوی ماه مدرسه *** بوی بازی های راه مدرسه

بوی ماه مهر ماه مهربان *** بوی خورشید پگاه مدرسه

همانگونه که فروردین نوید بخش حیات مجدد طبیعت است ، مهر ماه یادآور شور و شعف و جوشش و کوشش آموزندگان دانش و پرورندگان بینش است . آغاز سال تحصیلی جدید را به معلمین پرتلاش و دانش آموزان خلاق و آینده ساز ، تبریک گفته و امید دارم با توکل به پروردگار مهربان و اطمینان به تعهدات ، تخصص و عملکرد تیم پیوند بتوانیم ، انسان هایی : 1- مسئولیت پذیر در برابر خدا ، خود ، دیگران و طبیعت . 2- خودباور و دارای عزت نفس ، با اراده و آزادمنش 3- مثبت نگر و مهرورز 4- امانتدار 5- متفکر و دانا 6- خلاق ، مبتکر ، ماهر 7- با نشاط و امیدوار 8- قانون مدار و نظم پذیر 9- با اراده و انتخابگر 10- آماده ورود به زندگی شایسته فردی و اجتماعی پرورش دهیم .

گزارش تصویری