اسامی منتخبین انجمن اولیا

انتخابات اعضای انجمن اولیا برگزار و اسامی منتخبین انجمن اولیا و مربیان در سال تحصیلی 99-1398 اعلام گردید

با اهدا سلام و آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون و با تشکر و قدردانی از حضور گرم و با نشاط اولیای عزیز و فهیم مدرسه پیوند، که در اولین گردهمایی انجمن اولیا و مربیان شرکت نموده و با مشارکت فعالانه خود مارا در امر انتخابات انجمن اولیا و مربیان یاری نموده اند. بدینوسیله به اطلاع سروران گرامی می رسانیم پس از برگزاری جلسه انتخابات انجمن اولیا و مربیان مورخ 98/7/22، اسامی منتخبین انجمن اولیا و مربیان در سال تحصیلی 99-1398 به شرح ذیل اعلام می گردد: