رتبه برتر هوشمندسازی

 پیش دبستان و دبستان دخترانه غیردولتی هوشمند پیوند برای  دومین  سال متوالی در حوزه بهره مندی هوشمندانه از فناوری های نوین و مدرسه ای شاد در نظام تعلیم و تربیت از اداره ی کل آموزش و پرورش استان تهران موفق به دریافت  لوح تندیس مقام برتر شد .

گزارش تصویری