افتخار آفرینان جشنواره علمی پژوهشی جابربن حیان

دانش آموزان هانا کاظمی،پرنا فارسی و هلیا جباری موفق به کسب مقام برتر در جشنواره علمی پژوهشی جابربن حیان شدند.

جشنواره علمی پژوهشی جابربن حیان در سطح آموزش و پرورش تهران برگزار شد. دانش آموزان مدرسه پیوند ،هانا کاظمی،پرنا فارسی و هلیا جباری با پروژه ی گامی سبز ،موفق به کسب رتبه برتر در این مسابقات شدند. به همین منظور از تلاش ها و موفقیت ها تقدیر و تشکر به عمل آمد.

گزارش تصویری