افتخار آفرینان مسابقات شنا در سطح  آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

دانش آموزان بهار تقوی و یگانه قاسمی موفق به کسب مقام برتر مسابقات شنای سطح منطقه 5 آموزش و پرورش منطقه 5 تهران شدند

 

دانش آموزان بهار تقوی و یگانه قاسمی موفق به کسب مقام برتر مسابقات شنای سطح منطقه 5 آموزش و پرورش منطقه 5 تهران شدند.به همین منظور تقدیر و تشکر از این دانش آموزان به عمل آمد.

گزارش تصویری