گرامی داشت 13 آبان روز دانش آموز

برگزاری مراسم گرامی داشت 13 آبان، روز دانش آموز

برگزاری مراسم گرامی داشت 13 آبان ماه، روز دانش آموز:

1. قرائت قرآن و نیایش

2. خواندن دکلمه روز دانش آموز

3. اجرای سرود توسط دانش آموزان سوم دبستان

4. اجرای سرود ایران سرای امید

5. اهدای هدایای دانش آموزان

6. پذیرایی